Čo by mala kmotra robiť pred a počas krstu. Povinnosti a darčeky kmotra pre dievča alebo chlapca

Krst je osudovou udalosťou pre každé dieťa, rodičov. Toto je nadobudnutie duchovného pokoja, bezúhonnosti ducha, Božia spoľahlivá ochrana človeka. Okrem toho má dieťa druhých rodičov, ktorí sú vždy pripravení poskytnúť pomoc a pomoc. Povinnosti kmotra sú obzvlášť cenné v neskoršom živote.

Kmotra

Predtým, ako sa žena rozhodne pokrstiť dieťa, musí prevziať veľkú zodpovednosť za svoje plecia. Je dôležité pochopiť, čo to znamená byť kmotrom, a nie povrchne sledovať tradície pravoslávnej cirkvi. Nezabudnite si vybrať vhodného kandidáta s vierou vo svoje srdce as plnou zodpovednosťou. Môže to byť príbuzný alebo priateľka, nie nevyhnutne ženatý, ale veriaci a príkladný. Ak nie je pokrstená, je dôležité ju pokrstiť pred osudným dňom dieťaťa;

Povinnosti kmotra

Nemali by ste robiť pohovory a obsadiť úlohu druhých rodičov. Musíte len vyvodiť záver, aký je postoj žiadateľov k Bohu, ľuďom v okolí a všetkým živým veciam. Ak si matka najmenších myslí, že krstní rodičia by si mali kúpiť iba kríž a kryzmu, a potom sa podieľať na sviatosti cirkvi, a tým končí účasť na osude novej osoby, potom sa mýli. Duchovné vzdelávanie a vývoj dieťaťa je to, čo by mala byť schopná robiť kmotra počas celého svojho života. V tomto prípade hovoríme o takýchto povinnostiach krstných rodičov:

 1. Byť s dieťaťom po celý čas, pomáhať v ťažkých situáciách.
 2. Učte modlitby a len hovorte o Bohu, jeho úlohe v živote každého človeka, spolu navštevujte cirkev.
 3. Každý rok si želáte veľa šťastných narodenín a venujte darčeky na Deň anjelov.
 4. Pravidelné prijímanie, aby na obrad pritiahla kmotra / kmotra.

Koľkokrát môžem byť kmotra

Každá pravoslávna osoba sa môže zúčastniť tohto cirkevného rituálu a na požiadanie rodičov dieťaťa sa môže zúčastniť neobmedzene. Skutočné a informované rozhodnutie je vítané. Ďalšia dôležitá otázka, ktorá podľa cirkevného písma obťažuje sviatosti, ktorí môžu byť krstnými rodičmi? Zodpovednosť môžu prevziať všetci veriaci príbuzní a priatelia, napríklad starší brat, sestra, priateľka, priateľ, dedko, stará mama, dokonca nevlastný otec. Nemôžu byť krstnými rodičmi:

 • neveriaci;
 • ministri cirkvi;
 • ľudia inej viery;
 • unbaptized;
 • mentálne nevyvážení ľudia;
 • biologickí rodičia.

Krst dieťaťa - pravidlá pre kmotru

Budúca kmotra vyrába alebo kupuje krstný uterák a oblečenie, čo je povinná fáza prípravy na nadchádzajúcu sviatosť. Okrem toho sa žena musí najprv zúčastniť a priznať sa, v deň krstu je potrebné mať na hrudi kríž. Existujú aj iné pravidlá krstu dieťaťa v pravoslávnej cirkvi, ktoré je dôležité zahrnúť do obradu.

Krstiny - pravidlá pre kmotru

Je dôležité, aby dievča malo duchovnú matku, pretože je prvou osobou, ktorá za ňu zodpovedá matka a otec dieťaťa. Jedna vec je krstiť dieťa a je celkom ďalšou možnosťou stať sa oporou, podporou, duchovným mentorom pre rastúceho človeka. Povinnosti kmotra počas krstu dievčaťa sú tieto:

 1. Pred začatím sviatosti recitujte modlitby za dieťa srdcom, medzi nimi aj „vyznanie“.
 2. Obliecť krstné skromné ​​dlhé šaty, zviazať hlavu šatkou.
 3. Zoberte bohyňu po ponorení do písma, oblečte si biele oblečenie.
 4. Držať bohyňu v náručí, keď okolo kňazov prechádza písmo, pri čítaní modlitby, procesia pomazania.

Krstenie chlapca - pravidlá pre kmotru

Pri krste chlapca zohrávajú dôležitú úlohu nielen kmotra, ale aj otec, ktorý mu v budúcnosti vo všetkom poskytne duchovnú podporu. Hlavné zodpovednosti kmotra počas krstu chlapca sú rovnaké, ako v cirkevnom obrade dievčaťa. Jediný rozdiel je nasledujúci: po ponorení do písma dieťaťa si krstný otec zdvihne ruky; aj pokrstení chlapci, ktorých kňaz nosí na oltári.

Modlitba za krst dieťaťa krstnými rodičmi

Počas sprievodu zanecháva kňaz poznámku o tom, čo by mali krstní rodičia robiť: nahlas vyslovte modlitbu „Symbol viery“, „Náš otec“, „Panna Mária, Zdravasť“, „Kráľ nebies“ trikrát, aby som úprimne odpovedal na niekoľko tradičných otázok o viere. Každá modlitba za krstných krstov dáva silný energetický náboj, prispieva k tomu, aby dieťa dostalo milosť.

Čo je dané krstnému dievčaťu

Čo má robiť kmotra po skončení sviatosti? Kúpte a predstavte nezabudnuteľný darček svojmu krstnému kmotrovi alebo kmotrovi. Tu vzniká problém s výberom správnej prezentácie. Čo dáva krstná mama za krst dievčaťa?

 • strieborný alebo zlatý kríž;
 • božský obraz;
 • ikona mena strážneho anjela;
 • strieborná lyžica.

Čo si krstná mama kúpi pre krstného chlapca

Pre budúcich mužov existujú aj určité požiadavky na dary. Je potrebné, aby to vedelo, čo je potrebné na chlapcov krst, aby sa človek počas sviatosti nemal prekvapovať. Toto by mala druhá mama urobiť:

 • kúpte si bielu vestu, deku, uterák;
 • predstavte Bibliu, nominálnu ikonu;
 • dať ďalší nezabudnuteľný darček.

Čo by mala robiť kmotra

Ak má žena svoje deti, synovca, mladších bratov a sestry, nemala by zabudnúť na svojich vlastných kmotrov. Existuje veľa viery a budú akceptovať to, pre čo sú krstní rodičia. Tu je to, čo musí kmotra robiť do posledného dňa svojho života:

 1. Modlite sa každý deň za kmotra, proste Boha o jasnú cestu.
 2. Navštevujte cirkev s ním, prijímajte prijímanie, priznávajte.
 3. Zúčastnite sa na duchovnej formácii, raste a rozvoji.
 4. Staňte sa v jeho mysli vzorom.
 5. Ak rodičia krvi zomrú, preberajte plnú zodpovednosť za dieťa.

Video: čo krstní rodičia musia vedieť pred krstom